Kody Do Gta 5 Na Xbox 360 (2024)

1. Kody do GTA 5 - lista kodów na PC, Xbox oraz Playstation

 • Kody do GTA 5 - wersja PS3, PS4 i PS5 · Nieśmiertelność – Prawo, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt · Maksymalne zdrowie i pancerz – ...

 • GTA V to tytuł, w który powinien zagrać każdy fan gier wideo. Jeśli planujecie taką przygodę, a może wracacie do tej produkcji, to warto mieć pod ręką kody do GTA V, dzięki którym aktywujecie różnorodne efekty w rozgrywce.

2. GTA 5 Cheats Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 - GTA BOOM

 • 4 days ago · All the GTA 5 cheats for Xbox One, Xbox Series X/S and Xbox 360 listed, as well as information about using them. We'll tell you exactly how ...

 • The PlayStation version of this GTA 5 cheats list is here and the PC version here. Contents ▲ Overview Xbox Cheats Demo Video How-to Use Cheats Search for Cheats Full Cheat Codes List How-to Deactivate Cheats Cheats Pointers In-game Situations Advantages Disadvantages Frequently Asked Questions GTA 5 Cheats For Xbox To enable GTA 5 cheats...

3. Kody do GTA 5 w jednym miejscu. Wszystkie kody do GTA V na PS4 ...

 • Mar 14, 2023 · Stunt Plane (samolot wyczynowy) – Kółko, Prawo, L1, L2, Lewo, R1, L1, L1, Lewo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt. Kody do GTA 5 na Xbox One, Xbox 360.

 • Wszystkie kody do GTA 5. Oszustwa w GTA V na wszystkie platformy. Szybkie bieganie, wysoki skok, nieśmiertelność? Znajdziesz je tutaj! Kod

4. GTA V – kody do gry PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 | Gaming Society

 • May 25, 2020 · GTA V – kody na telefon komórkowy dla PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 ; Spawn Dodo, 1-999-398-4628 (EXTINCT) ; Spawn Stunt Plane, 1-999-2276- ...

 • Jeżeli tak jak my potrzebujecie czasem nieco więcej swobody w Grand Theft Auto 5 to mamy dla Was kody i kilka sekretów. Jest to kompletna lista cheatów do GTA 5 w wersji na PC, PS4, Xbox One, PS3, oraz Xbox 360.

5. GTA 5 - kody na nieśmiertelność, zdrowie, bronie, pogoda i pieniądze

 • May 28, 2022 · Niniejszy zestaw to kody do GTA 5 na PC, PS4 / PS3 oraz Xbox One / Xbox 360, które po prostu ułatwią Ci życie. Możesz obrabować bank, będąc ...

 • Wszystkie aktualne kody: najlepsza broń, brak policji i pojazdy na zawołanie.

6. GTA 5 - kody na pojazdy: samochody, motocykle, samoloty i helikoptery

 • May 28, 2022 · Kody na helikoptery i samoloty ; Buzzard · Xbox One/X360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y · PC: 1-999-289-9633 ; Duster · Xbox One/X360: Prawo ...

 • Wszystkie aktualne kody: najlepsza broń, brak policji i pojazdy na zawołanie.

7. Kody do GTA 5 - największy zbiór komend - XGP.pl

 • Sep 18, 2022 · Kody do GTA 5 na pojazdy [Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S]. Podróżowanie po lądzie, wodzie i w powietrzu z poniższymi kodami staje się nieco ...

 • W tym artykule znajdziesz wszystkie przydatne kody do GTA 5 na PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One oraz Xbox Series X|S.

8. GTA 5: Wyjątkowe kody do wpisania na konsoli Xbox 360!

 • Dec 24, 2022 · Spadochron: Lewo, Prawo, LB, LT, RB, RT, RT, Lewo, Lewo, Prawo, LB; Efekt jak pod wpływem alkoholu: Y, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, ...

 • Kliknij i zobacz więcej.

Kody Do Gta 5 Na Xbox 360 (2024)

FAQs

How to get $1 million dollars in GTA 5 cheat codes? ›

There isn't a money cheat in GTA 5, nor is there a working money generator. If you're running low on cash in the game, there are legitimate ways to build a balance, such as completing missions, participating in heists, and using the in-game stock market to your advantage.

What are all the GTA 5 cheat codes? ›

Pull out your smartphone and type the cheat codes given below:
 • Get drunk – 1-999-547867.
 • Swim fast – 1-999-46844557.
 • Sprint fast – 1-999-228-2463.
 • Max health and armour – 1-999-887-853.
 • High jump – 1-999-467-8648.
 • Get Invincible – 1-999-724-6545537.
 • Recharge special ability – 1-999-769-3787.
 • Slow motion aim – 1-999-332-3393.
May 31, 2022

Is there a cheat code for unlimited money in GTA 5? ›

There is no way to get unlimited money via cheats in GTA 5. You'll have to use legitimate ways to make money in GTA 5, such as investing in the stock market.

How to get rich in GTA 5 cheat? ›

Players can also purchase properties and businesses in the game. However, unlike games like GTA San Andreas where players could get their hands on money by simply entering cheats, there is no money cheat in GTA V.

What is the money cheat of GTA? ›

Is there a GTA 5 money cheat? No, there is no money cheat for GTA 5—not even in the singleplayer mode. But if you are looking for some quick cash, we've collected up some of the best GTA 5 money making tips around. Naturally GTA Online is also a cheat code free zone—even if it still struggles with hackers.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5998

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.